© Jettie. Deze website is in december 2017 gemaakt door EZel en bijgewerkt op 1 december 2023.
Kleiwerkplaats        Jettie Holwerda

Werk

Kenmerkend voor het werk zijn originaliteit, natuurlijkheid en intimiteit"

Vrij werk

Jettie’s eigen werk ontstaat meestal naar aanleiding van iets wat ze in haar omgeving ziet of hoort. Ook wordt ze uitgedaagd door het samenwerken met kunstenaars uit een andere discipline. De wisselwerking levert veel verschillende werkstukken op. Juist door het andere materiaal en de visie van de collega gaat ze experimenteren met allerlei mogelijkheden van de klei en de glazuren om tot uitdrukking te brengen wat ze in haar fantasie voor zich ziet.
© Jettie. Deze site is in 2017 gemaakt door EZel + bijgewerkt op 1/12/2023.
Kleiwerkplaats       Jettie Holwerda

Werk

Kenmerkend voor het werk zijn originaliteit, natuurlijkheid en intimiteit"

Vrij werk

Jettie’s eigen werk ontstaat meestal naar aanleiding van iets wat ze in haar omgeving ziet of hoort. Ook wordt ze uitgedaagd door het samenwerken met kunstenaars uit een andere discipline. De wisselwerking levert veel verschillende werkstukken op. Juist door het andere materiaal en de visie van de collega gaat ze experimenteren met allerlei mogelijkheden van de klei en de glazuren om tot uitdrukking te brengen wat ze in haar fantasie voor zich ziet.